E-Learning De Lerende Organisatie

In een Lerende Organisatie staat het delen van kennis en leren van elkaar centraal. Wij zien het als een must om iedere organisatie op basis van deze principes in te richten. Waarom? Omdat we met vele veranderingen te maken hebben waarbij een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van medewerkers. De huidige veranderingen gaan veel sneller dan de menselijke capaciteit en daarom is het belangrijk om het werk slimmer te organiseren.

Bouw met de E-Learning De Lerende Organisatie op eenvoudige en praktische wijze aan een nieuwe organisatiecultuur
Glow levert de theorie en praktijkopdrachten en staat als sparringpartner aan jouw zijde.
Met een paar simpele tools maak je zelf het verschil en borg je de opgedane kennis direct in de organisatie.
Daardoor wordt iedere geïnvesteerde euro het driedubbele waard en dat is waar wij voor gaan!

Bouwsteen I        Interne Organisatie
Inzicht in de belangrijkste pijnpunten en successen van de organisatie

Bouwsteen II       Wat is de impact van externe ontwikkelingen op de organisatie en het aantal fte?
Inclusief format impactbepaling

Bouwsteen III      Kenmerken van een Lerende Organisatie
Zes aandachtsgebieden, inclusief werkboek en scorecard

Bouwsteen IV     Medewerker van de Toekomst
Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten en vaardigheden van de medewerker van de  toekomst?

Bouwsteen V      Talentenmatrix
Welke kwaliteiten en vaardigheden hebben de medewerkers? Hoe worden deze ingezet en wat betekent dit voor het instroom-doorstroom en uitstroombeleid?

Bouwsteen VI     HRM Jaaractiviteitenplan
Alle verzamelde informatie wordt omgezet naar een HRM Jaaractiviteitenplan. Inclusief een voorbeeld HRM Jaaractiviteitenplan, voorbeeld Ontwikkelformulier, voorbeeldworkshop feedback en voorbeeldworkshop teamreflectie

Bouwsteen VII    Borging
Een aantal tips om op koers te blijven in een veranderende wereld

Lange termijn effect:
+/+ Kosten zijn bespaard door een efficiënt ingerichte organisatie
+/+ Verloop is laag door gemotiveerde medewerkers die hun kwaliteiten inzetten en van elkaar leren
+/+ Verzuimkosten zijn laag doordat medewerkers meebewegen met veranderingen
+/+ Productiviteit is hoog doordat medewerkers hun talenten kennen en deze optimaal inzetten
+/+ Werkplezier is groot door een optimale samenwerking tussen teamleden
+/+ Klantenbinding is gerealiseerd door een topkwaliteit van de dienstverlening