HR Advies

1. Knelpuntenanalyse
Heb je behoefte aan een onafhankelijke en frisse blik op je team(s) of organisatie?
Met de insteek “Wat gaat goed, wat kan (nog) beter”?

Zet Glow in voor het inzichtelijk maken -en oplossen- van mogelijke knelpunten.

Vaak starten deze opdrachten vanuit teams waar de onderlinge samenwerking niet goed verloopt.
Doordat een team een klein radertje in het grotere geheel is, heeft dit impact op andere teams, andere radertjes, in de organisatie.

Door hiermee aan de slag te gaan met vaak kleine, praktische aanpassingen, kan dit zomaar leiden tot een positief sneeuwbaleffect. Waardoor de hele organisatie in korte tijd weer op koers kan zijn!

https://www.glowadvies.nl/de-lerende-organisatie-mijn-persoonlijke-verhaal/
Niet willen veranderen, een negatieve werksfeer en wisselende prestaties

https://www.glowadvies.nl/de-lerende-organisatie-in-de-praktijk/
De uitgangspunten van een Lerende Organisatie en het effect ervan op de organisatieresultaten

2. Ontwikkelcyclus inrichten
In een snel veranderende wereld zoals wij die nu kennen, is het optimaal in stand houden van een functionerings -en beoordelingscyclus een behoorlijke uitdaging. Om snel en flexibel in te kunnen spelen op de markt en klantbehoefte, zal meer en meer functie (en afdelings)overschrijdend gewerkt gaan worden.
Het werken met taakprofielen, passend bij de kwaliteiten van de medewerker, kan verfrissend en motiverend werken.

In de ontwikkelcyclus (deze vervangt de traditionele functionerings -en beoordelingscyclus) staat het delen van kennis en leren van elkaar centraal. Op laagdrempelige en leuke wijze wordt bewust en onbewust gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden. Het vertrouwen in de organisatie en betrokkenheid neemt hierdoor toe, het samenwerken en communiceren wordt gestimuleerd en ook nemen medewerkers meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Wil je weten welke voordelen een ontwikkelcyclus heeft en hoe het er in de praktijk uitziet? Klik dan op onderstaande link of neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

https://www.glowadvies.nl/ontwikkelcyclus/

HR Advies Knelpuntenanalyse