Communicatie in een Lerende Organisatie

Communicatie in een Lerende Organisatie

Auteur: Ankie Wessel
In het eerste blog De voordelen van een ontwikkelcyclus is onderstaande vraag beantwoord vanuit het HR-perspectief.
De vraag: Hoe kunnen we op effectieve wijze de functionering -en beoordeling cyclus inrichten met als resultaat dat medewerkers leren en ontwikkelen zélf, het hele jaar door, centraal stellen? kan ook worden toegelicht vanuit communicatie in een lerende organisatie.

Eén van de functies van interne communicatie is het motiveren en (ver)binden van mensen in een organisatie. Interne communicatie biedt ondersteuning bij het periodiek bespreken van:

  • Waar staat en waar gaat de organisatie voor (de lange termijn visie)?
  • Wat zijn de doelstellingen op organisatie- en/of teamniveau?
  • En wat kan de medewerker bijdragen aan het succes van de organisatie?

Delen van de lange termijn visie
Bij het bespreken van de lange termijn visie gaat het er onder andere om dat de mensen in de organisatie, gaan nadenken en beseffen of de waarden waar het bedrijf voor staat, ook echt bij hen passen. Door de medewerkers te laten oefenen met de vraag: hoe zij de (kern) waarden van het bedrijf toepassen in hun dagelijkse leven, krijgen ze hier een goed inzicht in. Hoe meer overlap er is tussen de kernwaarden van het bedrijf en de eigen waarden, des te minder moeite hoeft een medewerker te doen om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Want de waarden zijn iets die van nature bij je horen of passen en dat motiveert je. Een gedeelde lange termijn visie is de échtekracht van een organisatie. Mensen die met alle liefde, passie en toewijding willen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie waar zij voor staan.

Naast het bespreken van waar de organisatie voor staat is het belangrijk om met de medewerkers mee te nemen in wat de stip op de horizon is (het einddoel) wat we willen bereiken? Mensen willen weten waarvoor zij zich inspannen en wat het uiteindelijke doel is. Dat geeft houvast. De weg naar het einddoel gaat stapsgewijs. Er is voldoende tijd om je mensen te betrekken bij de vraag: welke doelstellingen willen we behalen en maak dat eens concreet? Het motiveert mensen om mee te mogen denken over wat willen we bereiken en hoe we dat gaan doen. Samenwerken aan de doelstellingen, op team- en oforganisatieniveau draagt bij aan de betrokkenheid (het wij-gevoel) bij en je verbonden voelen met de organisatie waarvoor je werkt.

Doelstellingen op organisatie-en/of teamniveau
Door periodiek met de medewerkers te bespreken wat de organisatie- en teamdoelstellingen zijn kan een medewerker afleiden waar de organisatie naar toe wil en wat hij/zij daar zelf aan kan bijdragen. Het kan de medewerker helpen wanneer je de vraag stelt: Wat zijn jouw talenten en hoe kunnen deze bijdragen aan de doelstellingen? Door de medewerker zelf de individuele doelstellingen te laten beschrijven en te monitoren (gebruik hiervoor het ontwikkelformulier) ontwikkelt degene het hele jaar door, de verantwoordelijkheid voor het behalen van de zijn/haar doelstellingen om uiteindelijk bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van het bedrijf.  

Jouw bijdrage aan succes
In de teamsessies kan de medewerker delen wat hij/zij tot nu toe heeft bijgedragen aan de doelstellingen en hoe zij dat heeft gedaan. Maar ook wat heeft de betreffende medewerker nog nodig om de individuele doelstellingen te realiseren en wie kan daarbij helpen? Medewerkers worden geïnspireerd en enthousiast wanneer ze elkaar kunnen helpen en elkaars talenten kunnen gebruiken, om zo hun steentje bij te kunnen dragen aan een organisatie waar zij een onderdeel van zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat je de medewerkers betrekt en laat nadenken over welke doelstellingen wij willen behalen en hoe doen wij dat dan?
Het motiveert ook om anderen te helpen en dit samen te doen, deel uit te maken van een gemeenschap met dezelfde waarden en met hetzelfde doel voor ogen. Een andere optie is om tijdens de medewerkersbijeenkomst te delen hoe de teams de doelstellingen hebben gerealiseerd en hoe zij dat hebben gedaan. Een mooie manier om samen te leren en ontwikkelen.

Tip: Vergeet niet om met je medewerkers te communiceren over wat hun inzet heeft opgeleverd voor het bedrijf. Niets is demotiverender dan wanneer je jouw mensen laat meedenken over de doelstellingen, de medewerkers zich inspannen om de doelstellingen te realiseren en er uiteindelijk niet wordt terugkoppeld wat dit alles heeft opgeleverd.
Dat wil jij toch ook weten?

Zoals je kunt lezen is interne communicatie onmisbaar om de mensen (blijvend) te motiveren en verbinden aan jouw organisatie!

Is communicatie een aandachtspunt binnen jouw organisatie?
Zoek je voor een aantal uren per week ondersteuning op dit vakgebied? Stuur dan een mail naar info@glowadvies.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Comments are closed