Coaching

Vaardigheden ontwikkelen. Individueel of in teams
In de E-Learning De Lerende Organisatie staan we stil bij de medewerker van de toekomst en competenties die nodig zijn om inzetbaar te blijven in een snel veranderende wereld. Slimme ondernemers zetten medewerkers in op basis van hun talenten, niet op basis van een functie.

Door breed te kijken en medewerkers datgene te laten doen waar ze goed in zijn -en dit talent te laten groeien- ontstaat werknemersvertrouwen en betrokkenheid.

Op laagdrempelige wijze wordt bewust en onbewust gewerkt aan duurzame ontwikkeling. Met een positief effect op het werkgeversimago!

Naar ons idee dient iedere Medewerker van de Toekomst een aantal basiscompetenties te ontwikkelen.
Wij denken hierbij aan:
Aanpassingsvermogen (veerkracht)
Creatief en innovatief denken en handelen
Besluiten durven nemen (daadkracht)
Samenwerken
Communicatie
Emotionele Intelligentie (zelfkennis, optimisme, empathie, sociale vaardigheden)

Wil jij jouw medewerkers binden en boeien door hun te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling?
Zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderende taken en omstandigheden, nu en in de toekomst?

Andre Kouwenberg is Arbeid & Organisatiepsycholoog en coacht individuele medewerkers en teams.
Neem contact met hem op voor een kennismaking zodat hij een passend aanbod kan doen!

Competenties en vaardigheden trainen